11/2015

Koulutyönä syntynyt kuvitus Hubert Selby JR:stä kertovaan artikkeliin.