7/2016

Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmennusmateriaalin visuaalinen ilme ja kuvituskuvat.

Kansa-koulu-hanke on valtakunnallinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoima kehittämishanke, jota rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.